Zupnije.com | brezno | zgodovina

                               

             ZGODOVINA ŽUPNIJE BREZNO

          CERKEV SV. MARIJE VNEBOVZETE

Vas Brezno se prvič omenja leta 1147 kot last Spanheimov, ki so tukajšnja posestva prevzeli od prejšnih lastnikov Grofov-Breze Seliških. Bernhard Spanheim je Brezno izročil Henriko Prisu, pod pogojem, da po smrti izroči vsa posestva Šentpavelskemu samostanu. Ta Šentpavelski samostan je kraj Brezno res dobil že pred letom 1184.


Središče Brezna je bila vsekakor cerkev, ki je posvečena Marijinem vnebovzetjem, zato je osrednji praznik župnije 15. avgust - Velika Gospojnica

Marijina cerkev je bila zgrajena me letoma 1181 etr 1184. Cerkev obdaja pokopališče, okrog katerega je danes obzidje. Cerkev je postala župna šele leta1372. Cerkev je v osnovi srednjeveška stavba, ki ima na zunanji strani opornike, prezbiteri pa pokriva mrežast obok s sklepniki. Prvotna cerkev se prvič omenja, v darilni listini, s katero je grof Bernhard Spanheim Mariborski med letoma 1112 ter 1184 skupaj s posestvi podaril Šetpavelskemu samostanu, ki jo je opravljal do svoje ukinitve leta 1782. Patronatske pravice so tedaj prešlena koroški verski sklad. Prvotno je bila cerkev podružnica Dravograjške prafare. Leta 1532 so cerkev opustošili Turki. Takrat so Turki pustošili navzgor po Dravski dolini.

Cerkvi ni prizanesel niti požar, ki je leta 1710 popolnoma uničil. Po požaru in obnovi so cerkev še večkrat prenovili in predelali. Danes je od stare prvotnem arhitekture le malo ohranjenega, morda le gotsko rebrovje v koru. Sedanja ladija je najbrž iz leta 1710, ko so cerkev baročno predelali zaradi požara. Oprava je večinoma baročna. Od treh oltarjev je glavni oltar izdelek mariborkega kiparja Jožefa Holzingerja. Glavni oltar je bil izdelan med letoma 1760 in 1770, stranska pa sta nekoliko starejša, nekje iz leta 1700. Sedanja ladija je iz leta 1710, zvonik pa iz leta 1671. Prafara pripada cerkveno lavantinski škofiji, le od 1787 do 1895 leta je spadala pod sekovsko škofijo.free hit counters
free hit counters